1-1/16" ADAMS BACKBAND / WM-97BA "A" GRADE, PINE
    
SKU#: WM97BA

WM97 DXF File

$2.15/LNFT

$2.15/LNFT

$16.75/EACH

$16.75/EACH

$18.76/EACH

$18.76/EACH

1-1/16" SQUARE STOCK/ WM-238A "A" GRADE, FIR
    
SKU#: WM238A

WM238 DXF File

$2.49/LNFT

$2.49/LNFT

$16.87/EACH

$16.87/EACH

1-1/4" FIR FULL ROUND / WM-233A "A" GRADE, FIR
    
SKU#: WM233A

WM233 DXF File

$2.84/LNFT

$2.84/LNFT

$17.71/EACH

$17.71/EACH

1-5/8" COVE MOULD / WM-86A "A" GRADE, PINE
    
SKU#: WM86A

WM86 DXF File

$1.57/LNFT

$1.57/LNFT

1-5/8" PRIMED DRIP CAP / WM-197P PRIMED *11/16" THICK
    
SKU#: WM197P

WM197 DXF File

$0.82/LNFT

$0.82/LNFT

1-9/16"FIR FULL ROUND / WM-232A "A" GRADE, FIR
    
SKU#: WM232A

WM232 DXF File

$3.55/LNFT

$3.55/LNFT

1/2 X 3/4" PARTING BEAD/ WM-254A "A' GRADE, PINE
    
SKU#: WM254A

WM254 DXF File

$0.80/LNFT

$0.80/LNFT

1/2 X 9/16" GLASS BEAD / WM-147A "A" GRADE, PINE
    
SKU#: WM147A

WM147 DXF File

$0.70/LNFT

$0.70/LNFT

11/16" CHAMFER STRIP / WM-995A "A" GRADE
    
SKU#: WM995A

WM995 DXF File

$0.73/LNFT

$0.73/LNFT

11/16" OGEE BACKBAND/WM-281A "A" GRADE, PINE
    
SKU#: WM281A

WM281 DXF File

$1.29/LNFT

$1.29/LNFT

11/16" PLAIN BACKBAND/ WM-280A "A" GRADE, PINE
    
SKU#: WM280A

WM280 DXF File

$1.27/LNFT

$1.27/LNFT

2-1/4" COVE MOULD / WM-84A "A" GRADE, PINE
    
SKU#: WM84A

WM84 DXF File

$2.23/LNFT

$2.23/LNFT

3-1/2" LANDING TREAD / WM1060O "A" GRADE, RED OAK
    
SKU#: WM1060O

WM1060 DXF File

$3.49/LNFT

$3.49/LNFT

$2.59/LNFT

$2.59/LNFT

3/4" BEADED SCREEN BEAD/ WM-144A "A" GRADE, PINE
    
SKU#: WM144A

WM144 DXF File

$0.40/LNFT

$0.40/LNFT

First Page of 2